PROGRAMMA

 

Wetenschappelijk onderzoek

De LWS beoogt bestaand wetenschappelijk onderzoek breed toegankelijk te maken, en om nieuw wetenschappelijk onderzoek naar onverkende terreinen te faciliteren en te financieren.

 

Visiting scholar

De LWS subsidieert en organiseert in samenwerking met de Universiteit Utrecht een terugkerende visiting scholarschip voor talentvolle, jonge wetenschappers voor onderzoek en onderwijs met betrekking tot het Palestijnse vraagstuk in historisch perspectief. Zie hier de advertentie voor onze visiting scholarship van 2017.

 

Bijeenkomsten

De LWS organiseert en financiert wetenschappelijke seminars, lezingen en andere bijeenkomsten over actuele thema's om de betrokkenheid bij het Israëlisch-Palestijnse conflict te bevorderen onder het algemene publiek, en onder wetenschappers in het bijzonder.

 

Scriptieprijs

Jaarlijks reikt de LWS een scriptieprijs uit voor  masterscripties over de Palestijnen in het Midden-Oosten en daarbuiten. Scripties kunnen worden ingestuurd tot 1 oktober na het academisch jaar waarin de scriptie is afgerond. De winnaar ontvangt een certificaat, 1500 Euro en een publicatie over zijn of haar scriptie in tijdschrift ZemZem. Zie hier meer informatie over de scriptieprijs van 2017.

 

Stages en scripties in historisch Palestina

De LWS ondersteunt jaarlijks twee studenten voor 1000 Euro (p.p.) voor het doen van scriptieonderzoek of een stage in Israël en/of Palestina. Zie pagina "Financiële Steun" voor meer informatie over het aanvragen van een subsidie. Ook ondersteunt de LWS de FFIPP-NL in het organiseren van jaarlijks 4 stages in Israël/Palestina.

 

 

 

•   Jaarlijks reikt de Leonhard-Woltjer Stichting een scriptieprijs uit voor universitaire masterscripties over een juridisch, maatschappelijk, politiek, politiek-economisch, literair, godsdienstwetenschappelijk of historisch onderwerp betreffende de Palestijnen in het Midden-Oosten en daarbuiten. Zie hier de voorwaarden voor de scriptieprijs 2015/16. Jaarlijkse deadline voor inzendingen is 1 oktober.

 

•   De LWS subsidieert en organiseert in samenwerking met de Universiteit Utrecht een terugkerende visiting scholarschip voor talentvolle, jonge wetenschappers voor onderzoek en onderwijs op het gebied van het Palestijnse vraagstuk in historisch perspectief.

 

•   Met steun van de LWS en in samenwerking met het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht wordt een tweejarig onderzoeksproject - ‘Nederland en de Palestijnse kwestie’ - naar de geschiedenis van de Nederlands-Palestijnse betrekkingen uitgevoerd. Het eindrapport wordt begin 2017 verwacht.

LEONHARD-WOLTJER STICHTING