FINANCIËLE STEUN

 

Wat?

Wij geven kleine financiële steun aan projecten – waaronder lezingen, workshops, onderzoeken, en stages en scripties door studenten (Bachelor en Master) – die onze missie bevorderen.

 

Aan wie?

Wij verlenen in principe ondersteuning aan rechtspersonen en aan projecten die ook door andere fondsen worden gesubsidieerd. We verlenen ook ondersteuning aan studenten die voor een stage of scriptieonderzoek in Israël en/of Palestina willen verblijven.

 

Hoe?

•   Als u ondersteuning wil aanvragen stuurt u eerst een conceptvoorstel (max 500 woorden) met daarin omschreven wat het idee van het project is en welke steun u aanvraagt. Wij geven dan aan of uw project in aanmerking komt voor ondersteuning.
•   Als uw project in aanmerking komt voor ondersteuning sturen we u de richtlijnen voor het indienen van een volledige aanvraag
.

•   Wij nemen subsidiebeslissingen altijd op basis van aanvragen die volledig en puntsgewijs zijn ingevuld; beantwoord verschillende vragen uit de richtlijnen niet tegelijk, maar 1 voor 1.

•   Bachelor- en Master-studenten die een scriptieonderzoek of stage in historisch Palestina willen doen hoeven alleen een CV, een aanbevelingsbrief van zijn of haar begeleider, en een voorstel van maximaal 1000 woorden in te dienen. In het voorstel wordt aangegeven wat het doel is van de scriptie of stage, wat de planning daarvoor is, en met welke partners in historisch Palestina (evt.) wordt samengewerkt. Alleen studenten die aan een Nederlandstalige universiteit in Nederland of Vlaanderen studeren komen in aanmerking voor een ondersteuning, van max 1000 Euro p.p.
•   Alle correspondentie geschiedt via info[at]leonhardwoltjer-stichting[dot]nl.

 

Wanneer?

•   De beoordeling van volledige aanvragen die uiterlijk 1 april zijn ingestuurd, wordt uiterlijk 1 juli met aanvragers gecommuniceerd.

•   De beoordeling van volledige aanvragen die uiterlijk 1 oktober zijn ingestuurd, wordt uiterlijk 1 januari met aanvragers gecommuniceerd.

•   Voor het indienen van scriptie- en stagevoorstellen en conceptvoorstellen geldt geen specifieke deadline. Ingestuurde voorstellen worden indien mogelijk binnen een maand beantwoord.

 

Beoordeling

De beoordeling van uw aanvraag leidt tot vier mogelijke uitkomsten:

•   1. Afwijzing
•   2. Aanpassingen van uw voorstel gewenst. Aanpassing is 1 keer mogelijk. Voor volledige aanvragen geldt dat de aangepaste versie voor de eerstvolgende indiendeadline (1 april of 1 oktober) moeten worden ingestuurd. 
De beoordeling van aangepaste voorstellen leidt tot uitkomst 1, 3 of 4.

•   3. Interview gewenst. Uw aanvraag kan op basis van dit interview alsnog worden afgewezen.
•   4. Acceptatie

LEONHARD-WOLTJER STICHTING