OVER DE LWS

 

Geschiedenis 

De Leonhard-Woltjer Stichting (LWS) maakt deel uit van de nalatenschap van mevrouw L.M.C. (Lieneke) Woltjer-Van der Hoeven Leonhard, die eind jaren vijftig, na vele reizen en perioden van verblijf in verschillende Arabische landen, verknocht raakte aan de Arabische cultuur. Dit verblijf in de Arabische wereld gaf haar de overtuiging dat er iets fundamenteel verkeerd was in de manier waarop het Westen omgaat met de Arabische volkeren, in het bijzonder met de Palestijnen. Zij investeerde haar tijd, energie en later ook haar vermogen in het bestuderen van de ontstaansgeschiedenis van het Palestijnse vraagstuk. Naarstig verzamelde ze boeken en artikelen, en ze werkte aan een publicatie die ze door haar overlijden in 1988 helaas nooit afkreeg. Ze begon de LWS om de wetenschappelijke studie en kennis van het Arabisch cultuurgebied, en de Palestijnse kwestie in het bijzonder, te bevorderen en de vruchten daarvan te verspreiden onder een breed publiek. De LWS kon echter pas in 2009 actief worden, nadat het de beschikking kreeg over de erfenis van mevrouw Woltjer-Van der Hoeven Leonhard en zo haar missie kon voortzetten.

 

Missie

De Leonhard-Woltjer Stichting (LWS) stelt zich ten doel de studie en kennis van het Arabisch cultuurgebied in het Nederlands taalgebied te bevorderen. Zij richt zich daarbij in het bijzonder op de politieke en sociale geschiedenis van de Palestijnen en van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Vanuit deze optiek beoogt de Stichting het stimuleren, verbreiden en toegankelijk maken van wetenschappelijk onderzoek naar de oorsprong van het conflict en naar de factoren die een duurzame vrede in de weg staan. Leidraad daarbij is het internationaal recht.

 

Bestuursleden

Ruud Peters (voorzitter), Jesse Bos (penningmeester), Paul Aarts (secretaris), Meltem Halaceli, Dina Zbeidy.

 

Leden van de Raad van Bijstand en Toezicht

Bertus Hendriks, Wim Bartels, Ben Alofs.

 

 

LEONHARD-WOLTJER STICHTING